Lieksalaisten liikuttaja jo vuodesta 1928 -
 

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Päivitetty: 12.12.2018 / Anssi Vänskä

1. Rekisterinpitäjä
Lieksan Urheilijat ry, Oravatie 8, 81720 Lieksa, Y:tunnus: 0207622-8, anssivanska@yahoo.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Seuran puheenjohtaja Anssi Vänskä p. 041-4537332, anssivanska@yahoo.com

3. Rekisterin nimi
Lieksan Urheilijat ry:n jäsenrekisteri, joka sisältää myös urheilukoululaisten yhteystiedot

4. Rekisteritietojen käyttötarkoitus
Rekisteri on yhdistyslain 11§ mukainen luettelo seuran jäsenistä, johon kootaan seuran jäsenten tiedot. Rekisterissä olevia tietoja käytetään jäsenasioista ja muusta seuran toiminnasta tiedottamiseen, tarvittavien vakuutusten ja urheilulisenssien hankintaan, seuran toiminnan raportointiin sekä laskujen ja maksujen lähettämiseen sekä seuraamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjärekisterin tiedot: – Etunimi- ja sukunimi – Henkilön syntymäaika – Katuosoite – Postinumero – Postitoimipaikka – Ryhmä johon osallistuu – Huoltajan nimi ja yhteystiedot (jos jäsen alaikäinen) – Huoltajan puhelinnumero – Huoltajan sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot on saatu asiakkaalta itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen puolelle
Seura voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Seura ei luovuta tietoja kaupallisiin tarkoituksiin.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus
Tallennetut tiedot säilytetään seuran puheenjohtajan tietokoneella. Tietokoneelle pääsee vain salasanalla.

9. Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Lieksan Urheilijat, Anssi Vänskä, Oravatie 8, 81720 Lieksa. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, toiminnan tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

error: Sisältö on suojattu!